De rijksoverheid gaat één
logo en huisstijl invoeren. Dit moet de rijksoverheid herkenbaarder
en toegankelijker maken voor burgers en bedrijven. Eind 2007 wordt,
na een aanbesteding, een ontwerp gekozen. De rijksoverheid is voor
steeds meer mensen lastig te herkennen en te bereiken. Dat komt
mede doordat er veel stijlen en afzenders zijn. De invoering van
één logo en huisstijl moet dit helpen verbeteren.

Na een aanbesteding onder
vormgevingsbureaus wordt eind 2007 een keuze gemaakt voor een
ontwerp. De invoering begint in de eerste helft van 2008. In 2011
moeten het logo en de huisstijl volledig zijn ingevoerd.De
invoering levert na 3,5 jaar een jaarlijkse besparing van 5 miljoen
euro op.

Bron: Algemene Zaken