De Rijksoverheid heeft een plan van aanpak opgesteld voor het wegwerken van de achterstanden in het overdragen van archieven tot en met 1975 van de centrale overheid. Dit plan is vandaag door staatssecretaris Van der Laan van Cultuur, mede namens minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan wordt gedragen door alle ministeries, het Nationaal Archief en Centrale Archief Selectiedienst. Ook de Raad voor Cultuur is bij de opstelling van het plan betrokken geweest.

In dit plan krijgt een nieuwe, tijdelijke projectorganisatie de taak de archievenvoorraad van de centrale overheid t/m 1975, zo'n 74 kilometer materiaal, snel, slagvaardig en op verantwoorde wijze te selecteren en over te dragen aan het Nationaal Archief. De projectorganisatie werkt voor, en mà¨t alle ministeries aan het streven om deze achterstand in overbrenging in 3, 5 jaar in te halen.

De ministeries worden nu geconfronteerd met hoge kosten van opslag en bewerking. Bovendien is het soms moeilijk om verantwoording af te leggen over het handelen van de rijksoverheid, omdat archieven niet toegankelijk zijn.

Het Nationaal Archief omarmt het voorgestelde interdepartementale plan van aanpak om de achterstanden in de overbrenging van archieven tot 1975 bij de centrale overheid versneld weg te werken, in het bijzonder het voornemen om voorrang te geven aan politiek, maatschappelijk en historisch belangwekkende archieven Nationaal Archief is blij met dit voorstel omdat belangrijke historische informatie over uiteenlopende beleidsterreinen en onderwerpen die de Nederlandse overheid bezighielden in de vorige eeuw hiermee de komende jaren toegankelijk wordt voor de wetenschap, de journalistiek en het brede publiek. Dat is goed nieuws voor de geschiedschrijving en de erfgoededucatie, omdat de overheidsarchieven belangrijke bronnen van kennis en inzicht zijn. Het Nationaal Archief is daarnaast optimistisch over de structurele verbeteringen die dit plan zullen voortbrengen met betrekking tot de overbrenging van rijksarchieven na 1975.

bron:Nationaal Archief