De Rijksrecherche stelt in opdracht van het Openbaar Ministerie Leeuwarden een onderzoek in naar een zelfdoding in het Huis van Bewaring te Leeuwarden (De Blokhuispoort). Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die sedert 29 september 2006 in voorarrest zat op verdenking van het plegen van een ernstig misdrijf, werd op 5 oktober jl. buiten bewustzijn aangetroffen in zijn cel in het Huis van Bewaring. De verdachte had getracht zich van het leven te beroven.

De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het Medisch Centrum Leeuwarden, waar hij 6 oktober, is overleden. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder de zelfdoding heeft plaatsgevonden. De resultaten van dat onderzoek worden aan het Openbaar Ministerie gezonden. Het OM zal te zijner tijd zijn conclusies bekendmaken.

bron:OM