De Dienst Landelijk Gebied (DLG) en
Rijkswaterstaat gaan intensiever met elkaar samenwerken. Dat hebben
de twee partijen vandaag officieel vastgelegd in een overeenkomst.
Het gaat om samenwerking op het gebied van onder andere
natuurcompensatie en onteigening. De partijen streven zo naar een
meer effectieve en efficiënte inzet van rijksmiddelen.

Uitgangspunt van de samenwerking is om
gebruik te maken van elkaars expertise, ofwel "wie waar goed in is
faciliteert dat ook voor de ander". De verbreding en verdieping van
de samenwerking concentreert zich naast natuurcompensatie en
onteigening ook op de thema.s anticiperende grondaankopen op
vrijwillige basis, landschappelijke inpassing, ontsnippering, het
programma .Ruimte voor de Rivier. en geografische
informatiesystemen (GIS).

Een aantal concrete voorbeelden van
projecten waar nu al nauw wordt samengewerkt zijn: de Maaswerken,
Ruimte voor de Rivier, de snelweg A73-Zuid, de Bloemendalerpolder
(corridor Schiphol-Amsterdam-Almere) en de snelweg N61 in
Zeeuws-Vlaanderen.

De samenwerking is vastgelegd in een
overeenkomst. Deze wordt uitgewerkt in een werkprogramma.

bron:LNV