Rijkswaterstaat is gerechtigd de oude brug
over de Waal bij Zaltbommel te slopen. Dat volgt uit een uitspraak
in voorlopige voorziening van de rechtbank Utrecht.

Rijkswaterstaat had bij de rechtbank een
verzoek om voorlopige voorziening ingediend, dat gericht was tegen
een eerder besluit van de de staatssecretaris van OCenW, dat
inhoudt dat de groep van twaalf stalen boogbruggen, die zijn
aangelegd in het kader van het Rijkswegenplan 1927, niet als een
gezamenlijk monument te benoemen zijn. Dat is volgens de
bestuursrechter juist, nu uit het stelsel van de Monumentenwet 1988
volgt dat enkel verzoeken kunnen worden ingediend voor
afzonderlijke monumenten. Daarom wordt het verzoek om een
voorlopige voorziening afgewezen.

Ten aanzien van de monumentale status van
de brug over de Waal bij Zaltbommel is eerder al onherroepelijk
beslist. Het verzoek om de twaalf bruggen als een monument aan te
merken heeft geen schorsende werking. Daarom is de staat gerechtigd
om de brug te slopen.

In deze zaak lopen ook nog een drietal
bodemprocedures, die de rechter op 15 november behandelt. De
rechtbank is bij haar oordeel in deze bodemprocedures niet gebonden
aan het oordeel in deze procedure. De beslissing heeft een
voorlopig karakter.

Bron: Rechtbank Utrecht