Het aanvragen van vergunningen voor het
beginnen van een kanoverhuurbedrijf aan de Maas kan vanaf nu
digitaal. Het is slechts één voorbeeld van
vergunningen die nodig zijn in het kader van de Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken (Wbr) die nu digitaal kunnen worden
aangevraagd. Het digitale loket is het eerste belangrijke resultaat
van een landelijk programma van Rijkswaterstaat om meer diensten
via internet af te handelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer
dan vijftig procent van de klanten van Rijkswaterstaat aanvragen en
correspondentie digitaal via internet wil afhandelen.

Als een burger of een bedrijf iets wil
doen in de nabije omgeving van een object dat in beheer is van
Rijkswaterstaat dan moet daarvoor een Wbr vergunning worden
aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan eerder genoemd
kanoverhuurbedrijf, of aan een reclamezuil direct langs een
snelweg. Via internet kan ook de voortgang van de aanvragen kan
digitaal worden gevolgd worden. Met het digitale loket worden ook
de administratieve lasten beperkt. Bovendien zijn
vergunningaanvragen via het elektronische loket sneller te
beoordelen.

Rijkswaterstaat treft verdere
voorbereidingen om ook voor de overige wetten waarvoor zij
verantwoordelijk is, vergunningen digitaal te kunnen aanvragen,
volgen en behandelen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de
Scheepsverkeerswet, Wegenverkeerswetgeving en de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren.

bron:VenW