Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat introduceert vandaag de nieuwe weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Deze weginspecteurs hebben verkeersregelende bevoegdheden en worden ingezet om de hinder door ongevallen op snelwegen zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast werken de weginspecteurs aan filevermindering door het geven van aanwijzingen ('opzwaaien') bij beginnende files, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden.

Het inzetten van weginspecteurs is één van de maatregelen van Verkeer en Waterstaat om de hinder tijdens het Groot Onderhoud aan de weg in 2006 te beperken. Op dit moment zijn er 150 inspecteurs actief in de Randstad. Voor de zomer zijn dat er 235 in heel Nederland en in 2007 zijn er in totaal 330 weginspecteurs actief. De inspecteurs worden vooral ingezet tijdens de spits op drukke trajecten en waar de kans op ongevallen groot is.

Bij verkeersongevallen gaan weginspecteurs van Rijkswaterstaat de ongevalplek, in afwachting van de politie, alvast beveiligen. Daarnaast gaan zij het verkeer regelen en kunnen zij eventueel de rijbaan vast vrijmaken. Hiermee verbetert de veiligheid en de doorstroming op de snelweg. Als de politie eenmaal is gearriveerd, wordt het ongeval door hen verder afgehandeld. Gezamenlijk wordt de doorstroming op de snelweg weer op gang gebracht. Voor een snelle afwikkeling van ongevallen bestaan al enkele jaren afspraken tussen Rijkswaterstaat en de hulpdiensten (Incident Management). Kleinere ongevallen met alleen blikschade veroorzaken echter steeds vaker files en gevaarlijke situaties op de snelwegen. Verwacht wordt dat met deze aanpak zowel files als gevaarlijke situaties en vervolgongevallen worden beperkt.
Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt al enkele jaren samen met de politie (waaronder de spitsteams) aan veiligheid en doorstroming op het Hoofdwegennet. Met deze nieuwe aanpak worden medewerkers van beide diensten nog effectiever ingezet.
bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular