Rijkswaterstaat zoekt namens het
ministerie van Verkeer en Waterstaat ondernemers om schone en
veilige waterstofoplossingen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen
vervuilende dieselaggregaten in de grond-, weg- en waterbouw op
termijn vervangen worden. Bedrijven met de beste ideeën
krijgen in de pilot ‘Waterstoftoepassingen en
brandstofcellen’ een opdracht dit idee verder uit te
werken.

Het gebruik van brandstofcellen en
waterstof bij de energieopwekking speelt een steeds grotere rol in
de duurzame energievoorziening. Dit komt met name omdat deze vorm
van energieopwekking schoner en geluidsarmer is dan het inzetten
van dieselaggregaten. Wegen naar de Toekomst, het Rijkswaterstaat
innovatieprogramma voor schone, veilige en betrouwbare mobiliteit,
wil concrete toepassingen laten ontwikkelen. Hiermee kan in de
toekomst de overlast bij bouwwerkzaamheden sterk worden
teruggebracht . Ook bij werkzaamheden langs de weg en op het water
worden geluidsoverlast en vervuilende emissies door deze nieuwe
vorm van energieopwekking beperkt.

De pilot ‘Waterstoftoepassingen en
brandstofcellen’ is opgezet volgens de aanpak van het
Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma.
Dit is een programma naar Amerikaans model, waarbij de overheid
innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s aan het
bedrijfsleven uitbesteedt. Het programma wil vooral kleine en
middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend
onderzoek. Voor welke toepassingen zoekt Rijkswaterstaat
ideeën?

- Mobiele actiewagens (Pijlwagens /
Matrixpanelen) bij wegafzettingen die voor hun energie nu meestal
op aggregaten draaien.

- Mobiele sets voor tijdelijke stroom
(o.a. noodverlichting) op plaatsen waar nog geen elektriciteitsnet
voor handen is.

- Vaartuigen waarin dieselmotoren
vervangen kunnen worden door een stille variant.

- Maaigereedschap ( voor onderhoud bermen)
dat met kleine motoren voor overlast kan zorgen.

- Hijsmateriaal dat nu nog met diesels is
uitgevoerd.

- Kleine of grotere tractoren (In de wat
zwaardere vermogensklasse)

Naast deze voorbeelden zijn er misschien
nog meer toepassingen, die schoon en stil werken in de bouw kunnen
bevorderen. Bedrijven kunnen ook deze ideeën bij
Rijkswaterstaat kwijt. Inzendingen moeten voor 19 december 2006
binnen zijn.

bron:Rijkswaterstaat