Rijkswaterstaat heeft corrosie ontdekt op de zuigerstangen van de Oosterscheldekering. Deze corrosie heeft geen enkele invloed op de veiligheid van deze waterkering. De schuiven van de kering kunnen normaal open en dicht, zodat de waterkerende functie niet in het geding is. De corrosie wordt zo snel als mogelijk verwijderd.

De Oosterscheldekering is voor het sluiten en openen van de 62 schuiven voorzien van 124 hydraulische cilinders. In deze cilinders bevinden zich zuigerstangen om de schuiven op en neer te kunnen halen. Deze zuigerstangen zijn voorzien van een laagje nikkel en chroom. Een groot aantal van de zuigerstangen is aangetast door corrosie, die zich uit in de vorming van 'blaasjes'. Deze corrosie is ontstaan nadat de tot najaar 2004 gebruikte conserveringsolie in het systeem is vervangen door een milieuvriendelijke variant. Inmiddels wordt de tot 2004 gebruikte olie weer gebruikt en is de corrosie tot staan gebracht. Totdat de blaasjes verwijderd zijn, kunnen de schuiven van de kering echter niet in de hoge onderhoudsstand worden gezet.
Rijkswaterstaat wil de corrosie zo snel mogelijk verwijderen en zoekt op dit moment  naar een oplossing. Naar verwachting kan eind mei al een proef plaatsvinden met het verwijderen van de blaasjes.
bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular