De minister van Verkeer en Waterstaat karla Peijs heeft in antwoord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer toegegeven dat Rijkswaterstaat een systeem heeft ontwikkeld waarbij files worden bestreden met files. Dat systeem wordt inmiddels ook al toegepast.

Rijkswaterstaat wil ringwegen bij grote steden en knooppunten zoveel mogelijk filevrij houden. Dat probeert zij onder andere te bereiken door tijdens de spits rijstroken kortdurend af te sluiten, waardoor het verkeer gedoseerd op de ringweg toegelaten wordt. De file op toeleidende wegen wordt hierdoor in het algemeen wel langer, maar de ringweg blijft beter rijden. Wordt de file op de toeleidende weg te lang, dan wordt het rode kruis weggehaald. Bij het achterwege laten van deze maatregel blokkeert de ringweg, waardoor filevorming zich als een olievlek uitbreidt over een veel groter deel van het netwerk.

Met de beschreven aanpak wordt op dit moment geëxperimenteerd, bijvoorbeeld bij Amsterdam (A9/A2) en Utrecht (A2/A27). Het principe wordt vooralsnog alleen toegepast op locaties waar anders ook al files staan.

De aanpak kan gezien worden als het verlengde van de toeritdosering, een maatregel die reeds bij diverse opritten wordt gebruikt. Bij toeritdosering wordt het verkeer à©à©n voor à©à©n op de snelweg toegelaten. De doorstroming op de snelweg is hierdoor beter.

Voor de automobilist betekent het dat het langer kan duren om de snelweg op te komen, maar eenmaal op de snelweg is de doorstroming beter.

bron:VenW