De toestand van innovatie in Nederland
beschreef Rinnooy Kan als 'close, but no cigar'.'In de
verkiezingsprogramma's van de politieke partijen wordt volop
aandacht besteed aan innovatie, in de debatten en de campagnes in
verkiezingstijd is het onderwerp in het niets verdwenen. Het is
ontzettend belangrijk voor de toekomst van Nederland dat innovatie
een meer prominente plek op de maatschappelijke en politieke agenda
krijgt', aldus Rinnooy Kan.

Talent, talent, talent!

In de wereldwijde concurrentiestrijd moet
er meer aandacht komen voor innovatie. Rinnooy Kan: 'Er wordt in
Nederland niet genoeg geïnvesteerd, zeker als je het
vergelijkt met de Scandinavische economieën. Ook hebben we een
cultureel bepaald probleem, en dat is dat talent niet genoeg
onderkend en gestimuleerd wordt. Er is nu nog teveel aandacht voor
de gemene deler. We moeten leren excelleren. Waar het vorige
kabinet aantrad met de leuze: werk, werk, werk, moet een nieuw
kabinet zeggen: talent, talent, talent! En daar is veel geld voor
nodig. De Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, die
door 21 organisaties is ondertekend, heeft het daarbij over zes
miljard euro per jaar. In 2010 moet Nederland daardoor weer bij de
Europese top behoren.'

Goed nieuws

Maar er is volgens de SER- en
Innovatieplatform-voorzitter ook goed nieuws. 'Organisaties als
het NIMR doen veel om bruggen te bouwen tussen wetenschap en
bedrijfsleven. Ook dragen zij bij aan innovatieve netwerken. Het
NIMR is hard op weg naar een status van 'international center of
excellence'. Daarom is belangrijk dat we ambitie houden. Dat geldt
voor heel Nederland: als we succesvol kunnen innoveren, profiteren
wij daar allemaal van.'

NIMR

Het Netherlands Institute for Metals
Research (NIMR) is een instituut waarin de metaalindustrie
(bijvoorbeeld Corus, Stork, DAF) samenwerkt met universiteiten
(bijvoorbeeld TU Delft, TU Eindhoven, TU Twente) om kennis om te
zetten in

concurrentiekracht. Op 11 en 12 december
2006 houdt het NIMR een internationaal congres met een recordaantal
deelnemers uit binnen- en buitenland. Thema van het congres is:
'Building Bridges in Metallurgy'. Directeur Sibbe Hoekstra vindt
het een toepasselijk thema, omdat het NIMR successen boekt bij het
aangaan van partnerships tussen bedrijfsleven en wetenschap. Het
instituut groeit met steeds meer deelnemers ook Europees. Centraal
staat echter de Nederlandse metaalindustrie, die profiteert van hun
wetenschappelijke innovaties.

bron:Pszvs