In 2007 ontvangen gemeenten bijna 7
procent meer uit de gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder.
Dit komt vooral doordat de rioolrechten en de
onroerendezaakbelasting (OZB) van eigenaren meer opleveren. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de
gemeentebegrotingen.

Opbrengsten rioolrechten 12 procent
gestegen

De opbrengsten uit rioolrechten zijn in
2007 met bijna 12 procent gestegen tot 1,1 miljard euro. Bijna alle
burgers vinden een aanslagbiljet voor rioolrechten op de deurmat.
In 2006 voerden veertien gemeenten de rioolrechten nieuw in. Dit
jaar komen daar Arnhem, Borsele, Goes en Leeuwarden bij. Terneuzen
is nu nog de enige Nederlandse gemeente waar een inwoner geen
rioolrechten betaalt.

Extra uitgaven aan rioolstelsel

Veel gemeenten gebruiken de extra
opbrengsten uit rioolrechten voor het aansluiten van percelen in
het buitengebied op het rioolnet en het wegwerken van achterstallig
onderhoud. Ook zijn investeringen nodig om de afvoer van het
regenwater los te koppelen van het rioolstelsel. Dit voorkomt dat
riolen overlopen bij zware regenval. Daarnaast hebben enkele
gemeenten al rekening gehouden met de lasten die samenhangen met de
grondwaterproblematiek.

OZB eigenaren stijgt 6 procent

De opbrengst uit de OZB van eigenaren
neemt met 6 procent toe tot 2,2 miljard euro. Doordat een aantal
middelgrote gemeenten de tarieven fors hebben kunnen verhogen tot
het maximaal toelaatbare, is er vooral bij deze gemeenten een
sterke toename zichtbaar. De OZB van gebruikers van niet-woningen
neemt nauwelijks toe. Door de afschaffing van de OZB voor
gebruikers van woningen in 2006 en de maximering van de
OZB-tarieven boren gemeenten andere bronnen aan om hun oplopende
uitgaven voor riolering en waterzuivering te dekken.

Secretarieleges en bouwvergunningen
aanmerkelijk hoger

Ook de secretarieleges en de
bouwvergunningen leveren 12 procent meer op. De hogere leges zijn
toe te schrijven aan het nieuwe paspoort en het nieuwe rijbewijs.
De stijging van de baten uit bouwvergunningen hangt samen met de
verhoogde bouwactiviteiten in veel gemeenten.

bron:CBS