(Persbericht) In de Nederlandse financieringsbranche verschuift de focus steeds meer van Return on Capital naar Return of Capital. Waar banken voorheen een zo hoog mogelijk rendement op hun uitstaande kapitaal wilde halen, zijn zij nu vaak al content als het uitstaande kapitaal terugkomt. De hoogtijdagen van het risicomijdende sentiment zijn aangebroken. Veel banken hebben in het verleden een misstap gemaakt in hun financieringsbeleid en zijn daarom nu meer risicoavers. Een ezel stoot zich immers geen twee maal aan dezelfde steen [wellicht is de bancaire wereld een uitzondering op dit gezegde]. Na de invoer van Basel III, de nieuwe richtlijn en regelgeving voor de bancaire wereld,wordt dit sentiment enkel versterkt. Basel III bepaalt onder andere dat banken een versterkte kapitaalpositie aan dienen te houden, Hierdoor zijn zij extra huiverig voor risicovolle kredietverstrekking. De kapitaalpositie is op dit moment bij de meeste banken te laag, en risicovolle kredietverstrekking kan er daardoor voor zorgen dat de verplichte kapitaalpositie niet of moeilijk behaald wordt. Grote gedupeerde van deze houding is het MKB en de starters binnen deze branche. Bedrijven in de MKB sector kennen vaak een verzwakte balanspositie door de economische omstandigheden, maar laten voldoende groeimogelijkheden zien. De toekomst en deze groeimogelijkheden gaan echter altijd gepaard met enige onzekerheid die door banken vertaald wordt als een risico. Gevolg is dat de kredietkraan voor het MKB angstvallig dicht blijft. Dit blijkt ook uit de realiteit. De financieringsmonitor MKB van het onderzoeksbureau EIM laat zien dat rond de 67% van de MKB bedrijven geen financiering krijgt. Ook uit deze financieringsmonitor blijkt weer dat de bank zekerheid steeds belangrijker vindt. De focus op Return on Capital zorgt ervoor dat de bank voornamelijk bezig is met bestaande kredieten. Bijna à©à©n derde van de MKB ondernemers heeft het afgelopen jaar te maken gekregen met aanscherping van huidige voorwaarden, waarbij vaak aanvullend onderpand als een eigen woning ingezet diende te worden.

De switch naar Return of Capital heeft meerdere redenen. Twee belangrijke drijfveren achter deze switch zijn fouten uit het verleden en de lagere rendementseis. De lagere rendementseis is eigenlijk een synoniem voor de shift naar Return of Capital. Het is belangrijker om kapitaal à¼berhaupt terug te krijgen dan het rendement op dit kapitaal. Risico en rendement zijn echter twee dimensies die grotendeels hand in hand gaan. Doordat de bank genoegen neemt met minder rendement, zal zij dus ook haar risicoprofiel verlagen. De lagere rendementseis, of anders gezegd de switch naar Return of Capital, zorgt ervoor dat ook de mate van risico die banken willen nemen naar beneden gaat, de bank ondergaat een change of mindset. Deze verandering leidt ertoe dat MKB bedrijven met voldoende groeiperspectief, maar een verzwakte balans, vaak niet meer in aanmerking komen voor een krediet.

Een ander belangrijk aspect, waardoor Return of Capital steeds meer de toetssteen wordt, is de grote mate van risicomanagement bij banken. Dit risicomanagement is vaak gestoeld op fouten uit het verleden, die men niet nogmaals wil maken. Zo werd in 2009 door een hoge risicomanager bij ABN nog gerept over dit fenomeen: ´Er zijn risico‘˜s op ons afgekomen waarvan we de betekenis niet goed hebben onderkend, zoals liquiditeitsrisico‘˜s en marktrisico‘˜s‘˜. Dit zegt niets anders als dat risicomanagers hun huiswerk niet goed gedaan hebben. Dit laten ze geen tweede keer gebeuren, waardoor de aversie voor risico alleen maar groter wordt. In plaats van de risico‘˜s controleren, neemt de bank genoegen met minder rendement, en dus ook risico. Return of Capital is immers minstens zo belangrijk.

Hoe kan een MKB bedrijf dat voor zichzelf veel groeiperspectief ziet, maar veel van zijn middelen heeft gebruikt voor de recessie dan wel aan financiële middelen komen? Dit kan bijvoorbeeld door middel van een participatie in de onderneming, of professionele hulp bij het aanvragen van een financiering. MILK Strategy & Finance heeft ingangen bij veel banken en kan vaak de vertaalslag maken van het MKB bedrijf naar de bancaire visie. Dit zorgt er voor dat banken sneller geneigd zijn tot het verstrekken van een financiering. Gerenommeerde banken vragen MILK SF zelf om advies wanneer het om financieren gaat. MILK Strategy & Finance is er voor en door ondernemers en heeft adequate bancaire kennis. Hierdoor kunnen wij ons verplaatsen in het MKB bedrijf en kunnen daardoor risico‘˜s beter inschatten. Door intensief monitoren van het MKB bedrijf kunnen risico‘˜s zelfs ondervangen worden voordat ze ontstaan. Naast financiering, door MILK zelf of door te begeleiden in het bankproces, kan MILK met haar participatiemaatschappij ook eigen vermogen verstrekken om de balanspositie te versterken. Wij zijn van mening dat het risicomijdende sentiment er niet toe moet leiden dat het MKB geen groeiperspectieven meer heeft.

Alles wijst erop dat het MKB in 2011 een (sterk) herstel gaat kennen. Research van onderzoeksinstelling TNO laat zien dat twee derde van het MKB een groei voorziet, een kwart denkt stabiel te blijven en slechts 4% verwacht een krimp. Voor deze groei van het MKB is echter in veel gevallen groeifinanciering nodig. MILK kan het MKB helpen met deze groeifinanciering,. Wij hebben ingangen bij alle grote banken, kunnen zelf financieren en ook participeren. Smart money, de combinatie van kennis en de mogelijkheid om te financieren, zorgt ervoor dat MILK een van de meest prominente adviesbureaus is op het gebied van strategy en finance. Voor meer informatie: www.toegangtotgeld.nl / www.milksf.nl