Eenderde van de Nederlanders wil het betaald voetbal 't liefst helemaal afschaffen, dan is het tenminste rap gedaan met die eeuwige rellen. TNS NIPO onderzocht in opdracht van RTL Nieuws hoe de Nederlanders denken over de maatregel om supporters van de bezoekende club voortaan te weren bij risicowedstrijden. De rellen van afgelopen zondag rondom de wedstrijd Feyenoord-Ajax vormden uiteraard de aanleiding voor dit onderzoek.

Een meerderheid (54%) van de ondervraagden vindt dat supporters van de uitspelende ploeg niet meer moeten worden toegelaten bij risicowedstrijden. Nagenoeg iedereen (98%) is van mening dat clubs de relschoppers harder moet aanpakken - om te beginnen met het opleggen van stadionverboden. De maatregel om het betaald voetbal maar af te schaffen, gaat de meeste Nederlanders te ver. Toch is à©à©nderde (35%) van de volwassen bevolking hiervoor wel te porren.

Het publiek is unaniem als het gaat om de vraag wie moet opdraaien voor de schade: de supporters die de schade hebben veroorzaakt, vindt 100 procent van de ondervraagden. Bijna tweederde van de Nederlanders (61%) wil de betrokken clubs aansprakelijk stellen voor de schade die hun eigen supporters veroorzaken. Als het gaat om de maatschappelijke kosten die het gevolg zijn van voetbalrellen, dan zijn de Nederlanders in meerderheid van mening dat allereerst de relschoppers moeten opdraaien voor de kosten (73%) en daarna de voetbalclubs (33%). Slechts drie procent is van mening dat de overheid de kosten moet betalen.

bron:TNS Nipo