In de afgelopen jaren heeft V-tron zich bewezen als leverancier van een totaaloplossing op maat voor diverse partijen uit alle branches. Eà©n van de basisfunctionaliteiten is het leveren van een sluitende rittenregistratie volgens het stramien van de Belastingdienst. V-tron is een van de marktleiders op dit gebied.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat er door het belastingkantoor per regio vermoedelijk op andere variabelen wordt getoetst met betrekking tot de lay-out van de rapportage. Daarom is een grootschalig onderzoek gehouden onder alle gebruikers van het rittenregistratiesysteem van V-tron.
De uitkomsten zijn gebaseerd op 80 respondenten die de enquàªte ingevuld hebben. U kunt het volledige onderzoeksrapport downloaden via de website van V-tron. De belangrijkste conclusies zijn;
ïÆ’Ëœ Ruim driekwart van de respondenten heeft aangegeven het eens te zijn met de stelling dat een geografisch coà¶rdinaat afdoende is voor een fiscale rittenregistratie.
ïÆ’Ëœ Bijna 90% van de respondenten heeft aangegeven dat het V-tron systeem meer en bovenal nauwkeurigere informatie registreert dan middels een handmatige bijgehouden registratie het geval is.