Op 22 juni hebben het RIVM en het NIGZ een convenant getekend over strategische samenwerking en afstemming in de informatievoorziening. Hiermee wordt meer eenduidige informatie richting beleid, het algemene publiek en professionals nagestreefd.

Het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (cVTV), onderdeel van het RIVM, maakt periodiek overzichten van de gezondheidstoestand van Nederland in samenwerking met verschillende partijen in het land. Gezondheidsbevordering werd tot op heden zeer beperkt meegenomen. Zowel het NIGZ als het RIVM zijn het erover eens dat voor een compleet overzicht van informatie over volksgezondheid de kennis en informatie van het NIGZ niet mag ontbreken binnen de kennisproducten van het cVTV. Concreet zal het NIGZ haar bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het Nationaal Kompas, Atlas en VTV 2006 en Kiesbeter.nl. De aanwezige informatie en kennis over epidemiologie bij het RIVM wil het NIGZ meer gaan gebruiken voor en bij het ontwikkelen van interventies.

De terreinen voor samenwerking tussen beide organisaties spitsen zich toe op het regionaal in kaart brengen van aanbod van interventies op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering, kwaliteit, effectiviteit en kosteneffectiviteit en evaluatie in het algemeen en de uitwerking daarvan voor gezondheidsbevordering, het maximaliseren van gezondheidswinst door preventie en tot slot preventie van overgewicht.

Door zowel het NIGZ als het RIVM worden banden met de lokale uitvoeringspraktijk en de landelijke gezondheidsbevorderende instituten als belangrijk ervaren en ingezet. Het convenant dat het NIGZ met VNG en GGD Nederland in januari heeft gesloten om gezondheidsrisicoà¢s lokaal aan te pakken, vormt hierbij een belangrijke basis. Ook het pas opgerichte Kennisnetwerk Preventie en de samenwerking met ZonMw, medio juni bekrachtigd in een convenant, passen in de lijn van het creëren van een nationale kennisinfrastructuur en het streven om gezondheidsbevordering daarbinnen een plek te geven.

bron:NIGZ