De Rooms-Katholieke en de Anglicaanse Kerk hebben gisteren een gezamenlijk document uitgegeven over de rol van Maria in het christendom. Hiermee wordt de oecumenische samenwerking voortgezet, ondanks meningsverschillen over de omgang met homoseksualiteit.

2003
Het 43 pagina's tellende document over de moeder van Jezus Christus was de eerste gezamenlijke uiting van de twee kerken sinds 2003. Toen schortte het Vaticaan de oecumenische activiteiten op nadat de Episcopaalse Kerk - de Amerikaanse anglicanen - een homoseksueel tot bisschop hadden gewijd. Het document werd gepubliceerd in Seattle door Alexander Brunett, de plaatselijke katholieke bisschop, en Peter Carnley, de anglicaanse aartsbisschop van Perth. Zij zijn samen voorzitter van de Anglicaans Rooms-Katholieke Internationale Commissie (ARCIC).

Anglicaanse primaten geprezen
In een verklaring bij het document prees het Vaticaan de Anglicaanse primaten voor het feit dat zij eind februari lidkerken in de Verenigde Staten en Canada waar priesters relaties tussen homoseksuelen hebben gezegend, hebben verzocht zich terug te trekken uit de wereldwijde Anglicaanse Adviesraad tot de onenigheid is opgelost. "Ze hebben opnieuw hoop gegeven dat onze dialoog vooruitgang kan blijven boeken in de richting van de volledige communie die al sinds 1966 beoogd wordt", aldus de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Groot en verwant
De 1,1 miljard katholieken en 77 miljoen anglicanen vormen samen de twee grootste georganiseerde kerkgenootschappen ter wereld. Het Anglicanisme staat van oudsher dichter bij het Katholicisme dan andere denominaties die met Rome braken tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw.

Levendig symbool
"De publicatie van het Maria-document is een levendig symbool van de toewijding van zowel de Anglicaanse Communie als de RK-Kerk aan het voortzetten van de dialoog ten gunste van de Christelijke Eenheid", zei een woordvoerder van de Anglicaanse Communie in Londen.

Maria: devotie of afgoderij
De rol van Maria leidt al lange tijd tot verdeeldheid tussen katholieken, die vele traditionele devotierituelen voor haar kennen, en protestanten, die dit zien als afgoderij die niet gebaseerd is op de bijbel. Het gezamenlijk document zoekt punten van overeenstemming om beide kerken te helpen om tot overeenstemming te komen over de theologische redenering achter de katholieke dogma's, zelfs als de Anglicanen de ermee verbonden pauselijke autoriteit niet kunnen accepteren.

Primaatschap van paus
Een eerder ARCIC-document stelde een ander heikel thema aan de orde. Daarin stond de vraag centraal of de paus door niet-katholieke kerken als "universeel primaat" van het christendom geaccepteerd zou kunnen worden als hij veel van zijn macht zou afstaan aan de bisschoppen en de locale kerken.

bron:RKK