Patiënten die lijden aan chronische Hepatitis B kunnen dankzij het
medicijn Peginterferon alfa nu genezen. Door de behandeling wordt het
immuunsysteem in de lever sterk gestimuleerd om zelf het virus op te
ruimen. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek dat gecoà¶rdineerd werd
door de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Erasmus MC. Het
onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet.

Hepatitis B is een virusinfectie van de lever die veel voorkomt bij
mensen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Het virus wordt via
sexueel of bloedcontact overgebracht en is vele malen infectueuzer dan
het HIV- virus. Eenmaal chronisch kan Hepatitis B leiden tot
levercirrhose en zelfs tot leverkanker. Wereldwijd hebben rond de
vierhonderd miljoen mensen een chronische hepatitis B infectie en
jaarlijks sterven à©à©n miljoen patiënten aan de gevolgen van chronische
hepatitis B. Tot nu toe werd de ziekte veelal behandeld met een
virusremmend middel dat als nadeel heeft dat mensen er op den duur
resistent voor worden. Na een aantal jaren vlamt de ziekte dan weer op
en dan kunnen de gevolgen desastreus zijn.

Dit onderzoek heeft als doel het immuunsysteem van de patiënt zodanig
te stimuleren dat het in staat is om het virus op te ruimen. Er zijn
266 patiënten bij betrokken. Bij 35% trad daadwerkelijk genezing op.
Bij hen kwam de ziekte dan ook niet meer terug.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het Hepatitis B virus
verschillende stammen ofwel genotypen heeft. Patiënten met Genotype A
of B reageren beter op de behandeling dan patiënten met Genotype C of
D. De Genotypes zijn over de wereld verspreid. Zo komt Genotype A het
meest voor in Noord-Europa en in Noord- Amerika. Genotype B en C komen
het meest voor in Oost- Azie en Genotype D in het mediterrane gebied.
De behandeling met Peginterferon duurt ongeveer een jaar. Het medicijn
is erg duur en heeft nogal wat bijverschijnselen. Zo krijgen patiënten
last van een grieperig gevoel en hevige vermoeidheid. Daarom is het van
belang om van te voren goed in te kunnen schatten bij wie de
behandeling wel of niet zal aanslaan. Nu bekend is welke Genotypen goed
reageren op Peginterferon kan een meer individueel behandelplan "Op
maat " gemaakt worden.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular