Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken heeft
Kamerlid Joost Eerdmans vanmiddag voorgesteld om een centraal
telefoonnummer voor de overheidsdiensten van alle gemeenten in te
stellen. Eerdmans ontleent het idee aan de praktijk van de stad New
York, waar sinds 2 jaar een dergelijk algemeen nummer, 311, tot een
aanzienlijke verbetering van de overheidsservice aan de burger heeft
geleid. 

  
In New York en andere Amerikaanse steden als Baltimore, heeft het
311-nummer geleid tot een afname van irritaties bij de burger met 80%.
Eerdmans: 'Burgers hoeven niet meer te waden door een moeras van
telefoonnummers van de verschillende overheidsdiensten. In Rotterdam
heb je nu 26 verschillende overheidsnummers voor alle verschillende
overheidsdiensten, dat is de bureaucratie ten top.'

Bron: Lijst Pim Fortuin