De oplettendheid van automobilisten bepaalt de veiligheid voor alle berijders

van gemotoriseerde tweewielers.
Automobilisten die even niet geconcentreerd

zijn op het verkeer of door zogenaamde dode hoeken in de auto verminderd zicht

hebben, zijn voor de overgrote meerderheid verantwoordelijk voor de ongevallen

waar gemotoriseerde tweewielers bij betrokken zijn. Dit blijkt uit een

grootschalig Europees onderzoek onder de naam MAIDS (Motorcycle Accident In

Depth Study). Het onderzoek is vandaag in Brussel gepresenteerd door ACEM. De

onderzoeksuitkomsten bevestigen het beeld dat de berijders van gemotoriseerde

tweewielers relatief kwetsbaar zijn à¨n voor hun veiligheid in hoge mate

afhankelijk zijn van andere verkeersdeelnemers. Een voorzichtige eerste

conclusie uit de gepresenteerde resultaten is dat campagnes om autorijders

alerter te maken op de aanwezigheid van gemotoriseerde tweewielers, zin hebben.

Ook het vergroten van de zichtbaarheid van motorrijders kan bijdragen aan

minder ongevallen.  

  

De uitkomsten van het MAIDS onderzoek bewijzen het gelijk van onze keuze voor

veiligheid als prioriteit nummer à©à©n,  zegt Eugà¨ne Daams, secretaris van de

afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van de RAI Vereniging. Daams: Wij hebben in

oktober ons veiligheidsplan geïntroduceerd. In de komende jaren gaan we daar

als afdeling 1,5 miljoen euro in steken. Belangrijke onderwerpen en acties in

dit veiligheidsinitiatief zijn: het bevorderen van het leveren van motoren met

een Advanced Braking System (ABS/CBS/DCBS/TCS), het volgen van voortgezette

rijopleidingen bij gecertificeerde opleidingsinstituten, het tegengaan van het

opvoeren van brom- en snorfietsen en het stimuleren van het goed dragen van de

bromfietshelm.  

  

De Europese koepel van fabrikanten van gemotoriseerde tweewielers, ACEM, is de

initiatiefnemer voor dit onderzoek naar de omstandigheden rond ongevallen met

motoren en bromfietsen. Doel van het onderzoek was om beter zicht te krijgen op

de oorzaken die leiden tot ongevallen waarbij motorrijders en bromfietsers

betrokken zijn. Met de nieuw verkregen inzichten wil ACEM, samen met de

Europese en de nationale overheden, komen tot initiatieven die het aantal

verkeersongevallen in de categorie gemotoriseerde tweewielers moeten

terugdringen.  

Bron: RAI Vereniging