De Rechter-Commissaris van de Rechtbank Leeuwarden heeft vandaag een
man uit Heerenveen voor 14 dagen in bewaring gesteld. De man wordt
ervan verdacht dat hij in de periode van 20 december 2004 tot 4 januari
2005 het Tweede-Kamerlid van de PvdA J. Tichelaar uit Oranjewoud
verbaal met geweld heeft bedreigd. Tevens wordt hij ervan verdacht met
deze dreiging te hebben verhinderd dat Tichelaar vrij en onbelemmerd
zijn plicht in de Tweede Kamer kon vervullen, hetgeen strafbaar is
gesteld in het - niet vaak gebruikte - artikel 121 van het Wetboek van
Strafrecht.

Tichelaar heeft op 4 januari jl. aangifte gedaan. De verdachte is
diezelfde dag aangehouden en in verzekering gesteld. De woning van
Tichelaar heeft vanaf maandagavond jl. onder bewaking van de politie
gestaan. Uit de aangifte van Tichelaar blijkt dat er mogelijk een
verband bestaat tussen de bedreigingen en het feit dat de Hoge Raad op
21 december jl. heeft besloten een cassatieberoep van verdachte tegen
een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden uit 2003 niet in behandeling
te nemen.

De verdachte zou via Tichelaar de beslissing van de Hoge Raad willen
beïnvloeden. De verdachte erkent dat hij Tichelaar heeft benaderd maar
ontkent dat deze bedreigend van aard zijn geweest.

Bron: Openbaar Ministerie