11 november 2004 - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de minister
van VROM volledig in het gelijk gesteld in een geschil met de
woningcorporatie Wonen Limburg. De corporatie heeft in strijd met de
huidige regels banden met een makelaar. Op 10 november 2004 heeft de
Afdeling beslist dat woningcorporaties geen makelaarsactiviteiten mogen
ontwikkelen en ook geen banden met een makelaar mogen hebben. De
corporatie moet daarom de banden met de makelaar op korte termijn gaan
verbreken.

De uitspraak is ook voor andere corporaties van belang, omdat er
verscheidene corporaties zijn die zelf makelaarsactiviteiten ontplooien
of een verbinding hebben met een makelaar. Ook deze corporaties moeten
deze activiteiten nu gaan beëindigen, dan wel de verbinding verbreken.

bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer