Met het openstellen van de inschrijving op Robeco Global Value Equities
introduceert Robeco stijlbeleggen. Het nieuwe fonds belegt wereldwijd
in zogenaamde waardeaandelen. De fondsmanager belegt in aandelen die
ondergewaardeerd zijn en waarop hij koerswinst verwacht. Tegenover
waardebelegging staat de stijl die belegt in groei-aandelen.

Robeco, Rolinco en Robeco Global Value Equities  
De Robeco Groep kent, net zoals de meeste andere Nederlandse
vermogensbeheerders, een traditie van groeibeleggen. Het Rolinco-fonds
is een groei fonds 'pur sang' en ook het Robeco- fonds legt van oudsher
de nadruk op groei. Het onderscheid tussen groei en waarde is terug te
vinden in de gekozen benchmarks, Robeco de MSCI World index, Rolinco de
Citigroup World Growth Primary Market index en Robeco Global Value
Equities de MSCI World Value Index.  

Verschil voor de belegger  
Waardestijl fondsen kennen een lager risicoprofiel dan groeistijl
fondsen. Omdat groeistijl belegt in aandelen van bedrijven waarvan een
hoge groei wordt verwacht, is de koers gevoelig voor economisch nieuws.
In tijden van hoge economische groei mag verwacht worden dat groeistijl
een hoger rendement oplevert dan waardestijl. In tijden van minder
sterke economische groei ligt dat andersom.   

Expertise vanuit de VS  
Robeco heeft enkele jaren geleden de in waarde-aandelen
gespecialiseerde Amerikaanse onderneming Boston Partners Asset
Management (BPAM) overgenomen. Boston Partners heeft uitstekende track
records op het gebied van waardestijl beleggen. Patrick Wollenberg van
Robeco Rotterdam gaat vanuit Boston Robeco Global Value Equities
beheren, ondersteund door verschillende experts ter plaatse. 
 

Fonds gegevens  
-       Sub-fonds van Robeco Capital Growth Funds, gevestigd te Luxemburg   
-       Introductieperiode: vrijdag 12
november t/m vrijdag 10 december (Robeco Direct t/m zaterdag 4
december)  
-       Beursintroductie: maandag 13 december 2004  
-       Inschrijfprijs EUR 100,00  
-       Management fee: 1,25%  
-       Service fee: 0,12%  
-       Benchmark: MSCI World  Value Index  
-       Dagelijks verhandelbaar  
-       Van dit fonds bestaat een
dividend uitkerende variant ('B-shares') voor de Nederlandse markt en
een niet-dividend uitkerend variant ('D-shares')  
-       ISIN Codes, B-shares: LU 0203975197, D-shares: LU 0203975437  
-       Verkrijgbaar bij Rabobanken, Robeco Direct en andere distributeurs  

Over Robeco  
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair
vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor
een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd.
Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen,
evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve
beleggingen.   

De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco
als door andere financiële instellingen verspreid. Een aantal
beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd
aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs,
Frankfurt en Londen.   

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in
Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in België, Duitsland,
Frankrijk, Spanje en Zwitserland. In de Verenigde Staten heeft Robeco
kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss, Peck &
Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital
Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors). Daarnaast is er een
kantoor in Bahrein.  

Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor
vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste
kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale
rating agencies en de hoogste 'Sustainability Cluster Score' binnen de
bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden,
klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.
 

Bron: Robeco