De wereldeconomie heeft een jaar achter de
rug met een groei van 5%. Na dit uitstekende jaar, wordt dit jaar
een goed jaar. Dit stelt Lex Hoogduin (Chief Economist), in een
Web-tv uitzending van Robeco, waarin hij samen met Edith Siermann
(Chief Investment Officer Fixed Income) en Mark Glazener
(Fondsbeheerder van het Robeco Fonds) zijn visie geeft op de
economische ontwikkelingen in 2007.

Na een uitstekend, nu een goed jaar voor
de wereldeconomie De wereldeconomie heeft een jaar achter de rug
met een groei van 5%. Na dit uitstekende jaar, wordt dit jaar een
goed jaar. De groei loopt wat terug doordat de Amerikaanse economie
in een lagere versnelling draait dan de laatste jaren gebruikelijk
was. De rest van de wereld zal minder last hebben van de tegenwind
uit de VS dan vroeger wel het geval was. Dit komt doordat de
groeivertraging in de VS vooral is toe te schrijven aan de malaise
in de huizenmarkt en niet aan een op wereldniveau spelende factor.
De opkomende economieën gaan daarom ook dit jaar door met hun
opmars in de wereldeconomie. In het eurogebied loopt de groei wat
terug tot iets boven 2%. Japan moet eenzelfde groei kunnen halen,
al is de situatie daar onzekerder, omdat de Japanse consument maar
niet wil gaan besteden.

Rentebeeld

De Amerikaanse centrale bank (de Fed) zal
de rente voorlopig op het huidige niveau handhaven en pas tot
renteverlaging kunnen overgaan als de inflatie overtuigend daalt
tot onder 2% en de groei onder de trendgroei van zo'n 3% blijft.
De ECB zal de rente in de eerste helft van dit jaar verhogen tot
3,75%-4% en daarna de situatie aanzien. In zowel de VS als het
eurogebied is de rentecurve aan het einde van het jaar vlak en
nemen de inflatoire risico's geleidelijk af.. De Japanse centrale
bank heeft nog een lange weg te gaan naar een normale rente, die zo
rond 3% bedraagt. Dit jaar zal slechts geleidelijk in die richting
worden bewogen. De lange rente volgt de korte rente mee omhoog. In
Japan is er ook dit jaar nauwelijks inflatie. De dollar blijft ook
dit jaar een kwetsbare valuta, met een kleiner wordend
renteverschil ten voordele van de VS en een nog niet overtuigend
verbeterende lopende rekening van de betalingsbalans.

Oplopende risicopremies kunnen roet in het
eten gooien

De belangrijkste risico's bij de goede
vooruitzichten zijn vooral neerwaarts. Daarbij springt de lage
prijs die beleggers vragen voor het lopen van risico in het oog.
Risicopremies zijn historisch laag. Dat blijft niet zo. 2007 zou
het jaar kunnen worden waarbij een correctie in de richting van
normalere niveaus plaatsvindt.

Aandelen

De verwachting bestaat dat 2007 een
redelijk tot goed jaar voor aandelen wordt. De groei zet door, zij
het op een lager niveau. De lange rentes kunnen iets toenemen maar
het zal niet veel zijn. De waardering van aandelen ligt beneden het
lange termijn gemiddelde. Een duidelijk punt van zorg is de
winstontwikkeling. In veel industrieën (zoals grondstoffen en
energie) nemen de kosten toe, terwijl de prijzen van grondstoffen
aan een pauze toe zijn. De factor arbeid kan een groter deel van de
koek opeisen, hetgeen een stabilisering van de winstmarges tot
gevolg zal hebben, na jarenlange stijging. De winst zal dan
maximaal in de zelfde mate kunnen stijgen als de nominale groei van
het nationale inkomen en dat is een vertraging ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Vastrentend

Voor de vastrentende beleggingen geldt dat
de risico premies historisch op een heel laag peil staat, te laag.
Producten en fondsen waarbij de fondsmanager door de juiste
positionering ook kan profiteren van koersdalingen op de bewegingen
in de rentemarkt hebben daarom de voorkeur. De verwachtingen ten
aanzien van de rente- en inflatie ontwikkelingen en lage
risicopremies dwingen de belegger in 2007 om zich te concentreren
op de korte termijn.

Robeco Web-tv

Robeco Web-tv is een maandelijks discussie
programma waarin wordt gediscussieerd over actuele
financieel-economische onderwerpen. Vaste gast aan tafel is Lex
Hoogduin, Chief Economist van Robeco. Naast Lex Hoogduin zijn
fondsbeheerders van Robeco en andere financieel specialisten te
gast. Robeco Web-tv is te zien op www.robeco.nl en www.robeco.com.
Eerdere uitzendingen van Robeco Web-tv waren onder meer gewijd aan
rente-ontwikkelingen, sustainability, private equity en Europa.

Over Robeco

Robeco biedt producten en diensten aan op
het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet
aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele
en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van
Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen, evenals gemengde
portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.

De fondsen voor de particuliere markt
worden zowel direct door Robeco als door andere financiële
instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het
vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese
aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en
Londen.

Robeco bedient zijn klanten niet alleen
vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook
kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en
Zwitserland. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New
York (NY), Boston (MA), Greenbrae (CA), San Francisco (CA), Los
Angeles (CA) en Toledo (Harbor Capital Advisors). Daarnaast is er
een kantoor in Bahrein en in Japan.

Robeco is het volledig zelfstandig
opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de

Rabobank Groep. De combinatie van de
hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste
internationale rating agencies en de hoogste 'Sustainability
Cluster Score' binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank
haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote
toegevoegde waarde levert.

bron:Robeco