Het ROC van Amsterdam is met haar
jaarverslag 2005 tot winnaar uitgeroepen van de Best Practice in de
categorie missie, visie, strategie en doelstellingen 2006. De Best
Practice vormt onderdeel van een competitie die is uitgeschreven
door accountants- en adviesbureau Deloitte als stimulans voor
kwaliteitsverbetering van verslaglegging en prestatieverantwoording
door publieke organisaties.

De competitie, bedoeld voor publieke
organisaties zoals provincies, gemeenten, zorg- en
onderwijsinstellingen, telde dit jaar 55 deelnemers. De Beste
Practice 2006 voor de genoemde categorie werd donderdag 16 november
jongstleden aan het ROC van Amsterdam uitgereikt tijdens een door
Deloitte georganiseerd symposium in de Oude Raadzaal te Den
Haag.

Naar het oordeel van de jury is het ROC
van Amsterdam zich bewust van haar omgeving en geeft de
onderwijsinstelling in haar jaarverslag weer hoe belangrijke
ontwikkelingen van invloed zijn op haar beleid en doelstellingen.
Daarnaast geeft het ROC van Amsterdam helder haar beleidscyclus
weer en heeft de organisatie aandacht voor haar governance.

De jury spreekt haar waardering uit voor
de Beste Practice van het ROC van Amsterdam en hoopt dat deze
andere publieke organisaties tot inspiratie kan zijn.

bron:ROC van Amsterdam