Het internationale Rode Kruis heeft in verband met de ramp in zuid-oost
Azi� een website geopend waar mensen hun familieleden kunnen
registreren en opsporen. Deze internationale site is voor iedereen
toegankelijk via www.rodekruis.nl, onder nieuws over de zeebeving. Op
deze site staat een link naar www.familylinks.icrc.org. De informatie
die via de website verzameld wordt, zal door de tracing teams in de
getroffen gebieden verspreid worden. Uitgeprinte lijsten zullen op
centrale plaatsen worden opgehangen en de gegevens worden via lokale
radiostations uitgezonden. Ook zet het Rode Kruis satelliettelefoons in
zodat mensen elkaar kunnen spreken.

Naast de noodhulpverlening, zoals het sturen van hulpgoederen en
hulpverleners, stuurt het Nederlandse Rode Kruis vandaag nog een
tracingdeskundige naar Sri Lanka. Deze gaat deel uit maken van de
internationale Rode Kruis -delegatie die zich bezig zal houden met
opsporing en contactherstel. De lokale bevolking, maar ook mensen over
de hele wereld, die in onwetendheid verkeren over het lot van hun
familie en vrienden, worden door de tracing teams geholpen hun
geliefden terug te vinden.

Bron: Het Nederlandse Rode Kruis