De discussie over het woningmarktbeleid
zet zich buiten Den Haag met steeds luidere trom voort. Zoals
tijdens het Nirov-debat dat op 7 juni 2007 plaatsvond in Rotterdam.
Nu was het vooral de Haagse wethouder Norder die het kabinetsbeleid
om de woningmarkt te laten voor wat het is, bekritiseerde.
‘Door dit beleid worden grote groepen mensen in de kou
gezet.’

Volgens Norder draait het kabinet alleen
aan wat knopjes, maar laat het stelsel met rust. Hij ziet een
woontoeslag als de oplossing voor de op slot zittende woningmarkt.
Diegenen die hulp nodig hebben in de woonlasten krijgen dat van de
overheid, ongeacht of deze in een huur- of koopwoning wonen. Dit
kan de doorstroming verbeteren, aldus de wethouder. Norder sluit
zich verder aan bij een lange reeks van (inter)nationale
deskundigen die een integrale aanpak van de woningmarkt
voorstaan.

De roep om een dergelijke aanpak werd
tijdens het Nirov-debat opnieuw duidelijk. ‘De vastgelopen
woningmarkt moet via drie sporen worden aangepakt. Namelijk de
renteaftrek, aanpassingen op de grondmarkt en de huurmarkt. Pak je
maar één onderdeel aan, dan lukt het niet’,
aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.

Johan Conijn, hoogleraar Woningmarkt aan
de Universiteit van Amsterdam en directeur van Centraal Fonds voor
de Volkshuisvesting sloot zich daarbij aan. ‘Het
woningmarktsysteem is niet houdbaar, niet stabiel. Pak de
woningmarkt daarom integraal aan.’ Aedes-voorzitter Willem
van Leeuwen stemde met Brinkman en Conijn in. Maar volgens hem moet
het kabinet de echte veranderingen regelen. De corporaties hebben
overheidssteun nodig. ‘Alleen als branche lukt dat
niet.’

bron:AEDES