De politie heeft haar handen vol gehad aan de Koninginnedag. Er kwamen beduidend meer meldingen binnen dan gewoonlijk. Toch was de sfeer op de meeste plaatsen gemoedelijk en gezellig. In Westfriesland,met name in het centrum van Hoorn (Roode Steen) ontstond in de loop van de middag een grimmige sfeer. Door strak toezicht konden echte grote problemen worden voorkomen.

Verreweg de meeste meldingen die bij de politie binnen kwamen waren drankgerelateerd. Vanaf het begin van de (zaterdag)middag kwamen meldingen binnen van mensen die door de drank niet goed meer op hun benen konden staan. Mensen vielen over stoepranden of vielen van hun fiets. Hierbij liep een enkeling verwondingen op. Later op de middag kwamen hier meldingen van mishandelingen en vernielingen bij. Een duidelijk overzicht van het aantal mishandelingen is niet te geven omdat in veel gevallen zowel het slachtoffer als de verdachte onder invloed van alcohol verkeerden en op dat moment niet duidelijk werd wat er was gebeurd. Ervaring leert dat in veel gevallen het slachtoffer geen aangifte zal komen doen. Een bijzonder einde aan de feestelijklheden kwam er in Schagen toen omstreeks 24.00 uur in een groot deel van het centrum de stroom uitviel. Toen na een uur het licht weer aan ging, bleken veel feestvierders al weg te zijn.

bron:politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular