Vanaf 1 juni wordt de aankoop van een nieuwe dieselauto met een ultra
lage roetuitstoot fiscaal gestimuleerd met een korting van 600 euro op
de Belasting Personenauto's Motorrijwielen (BPM). Zo'n ultra lage
roetuitstoot voor dieselauto's kan alleen bereikt worden met een
roetfilter. Nederland is hiermee het eerste Europese land waar de
roetfilter fiscaal wordt gestimuleerd. Naar verwachting zullen meerdere
EU-landen dit voorbeeld volgen.

Roetdeeltjes uit dieselauto's vervuilen de lucht en zijn schadelijk
voor de gezondheid. Het kabinet vindt het verbeteren van de
luchtkwaliteit van groot belang. De slechte luchtkwaliteit veroorzaakt
longschade en leidt ertoe dat er jaarlijks duizenden mensen vervroegd
overlijden.
Roetfilters vangen meer dan 90% van het schadelijk roet af. Daarmee is
het een hele effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren.
De regeling was vorig jaar al aangekondigd door staatssecretaris Van
Geel (milieu) in de Nota Verkeersemissies.

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer