Dieselrijders laten massaal een roetfilter
plaatsen in hun auto. Sinds de invoering van de subsidie voor het
achteraf inbouwen van roetfilters, op 1 juli vorig jaar, hebben al
6725 eigenaren een roetfilter besteld. De subsidie van 500 euro
geldt zowel voor personenvoertuigen als bestelwagens.

De inbouw van roetfilters kende een
relatief trage start. Dat kwam voornamelijk doordat ten tijde van
de invoering van de subsidieregeling nog weinig typegoedgekeurde
filters op de markt waren. Daardoor waren eind november nog maar
500 filters ingebouwd. Vorige week was dat aantal al gestegen naar
ruim 5.700. En gisteren steeg dit cijfer verder door naar ruim
6725. Uiteindelijk hoopt staatssecretaris Van Geel van Milieu uit
te komen op 120.000 ingebouwde filters. Dat zou een aanzienlijke
bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen fijn stof. Om die reden
heeft de staatssecretaris besloten het subsidiebedrag voorlopig op
500 euro te houden.

De toegenomen populariteit van roetfilters
is deels te danken aan de uitgebreide voorlichtingscampagne van de
afgelopen maanden. Maar ook het feit dat sommige filterfabrikanten
inmiddels roetfilters aanbieden voor het subsidiebedrag van 500
speelt een rol. Ook lijken dieselrijders zich ervan bewust dat ze
met een roetfilter goed voorbereid zijn op nieuwe
overheidsmaatregelen. De overheid onderzoekt momenteel of de
motorrijtuigen belasting (MRB) gedifferentieerd kan worden op basis
van milieukenmerken, misschien betaal je binnenkort voor een auto
met roetfilter wel minder wegenbelasting. Ook kunnen gemeenten
waarschijnlijk van juli 2007 tarieven voor parkeervergunningen
verhogen voor milieuvervuilende auto’s.

bron:VROM