(Persbericht) PERSBERICHT

Oud Beijerland, 21-08-2011

ROKEN EN HAARUITVAL
Het is algemeen bekend dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Klaarblijkelijk wordt door de nicotine in tabaksproducten de bloedtoevoer naar de aderen min of meer afgeknepen. Ook de zuurstof in het bloed vermindert door de koolmonoxide in tabaksproducten. Dit samen kan er voor zorgen dat er haaruitval gaat optreden.

Even testen
Druk een vingertop stevig op een tafel totdat het topje van de vinger wit is. Als u nu weer loslaat moet de vinger binnen 2 seconden weer de oorspronkelijke kleur terug hebben. Doe nu hetzelfde direct na het roken van een sigaret. Wedden dat het nu langer duurt?

Wat is er nodig voor een gezonde haarfollikel
Voor een gezonde haargroei is nodig:

à¢â‚¬¢Zuurstof
à¢â‚¬¢Vitaminen
à¢â‚¬¢Mineralen

Eigenlijk is het logisch
Omdat bewezen is dat nicotine een negatieve invloed heeft op de bloedtoevoer in de aderen en gegeven het feit dat normaal het bovenhoofd het meest doorbloedde deel is van ons lichaam (nodig voor een gezonde haargroei) is het logisch dat roken invloed heeft op haargroei, en dan wel in negatieve zin.

Maar het gaat nog verder
Door het roken kunnen er ook andere gezondheidproblemen ontstaan. Ook die kunnen weer een negatieve invloed hebben op haargroei. Denk eens even aan de eventuele medicijnen die nodig zijn. Ook die kunnen haaruitval als bijwerking hebben.

Ouder worden en grijs haar
Een gevolg van roken is ook het sneller ouder worden. En daarmee ook sneller grijs haar. Er is zelfs sprake van dat er op een gegeven leeftijd het aantal rokende mensen met grijs haar twee maal groter is als bij mensen die niet roken. (British Cinical Magazine, Dec. 21, 1996)

Dus worden rokers altijd kaal?
Nee. Dat kan niet gezegd worden. Er is ook nog zo iets als een erfelijke aanleg. Het is wel zo dat als er een erfelijke aanleg aanwezig is het roken de haaruitval kan versnellen. Dus door te stoppen met roken zal de haaruitval langzamer verlopen. Ook kunnen preventiemiddelen om haaruitval te stoppen beter hun werk doen.

Leer om haaruitval door het roken te voorkomen
Uiteraard is de meest effectieve manier om het roken te stoppen. Dat is echter niet voor iedereen mogelijk. Vraag aan uw huisarts om hulpmiddelen. Er zijn tegenwoordig meerdere hulpmiddelen op de markt zoals medicijnen, pleisters, kauwgom en lotions. Ook zijn er behandelingen zoals acupunctuur, hypnose of de methode van Alan Carr die mij na 40 jaar van het roken heeft afgekregen.

Schakel meerdere hulpjes in
Uiteraard kunt u meerdere andere hulpjes inschakelen om u te helpen tijdens maar zeker ook na het stoppen. Ik noem maar: gezonder eten en meer bewegen. Maar dat wist u al lang. Toch?

Hans J.Diks, haarconsument.nl

-----------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:

à¢â‚¬¢Als u onze persdienst niet meer wilt ontvangen kunt u deze eenvoudig opzeggen d.m.v. een email naar [email protected].

à¢â‚¬¢Voor nog veel meer informatie over meer dan 60 haarproblemen zie: www.haarconsument.nl

à¢â‚¬¢U kunt ook bellen met Hans J.Diks op 06-51071621 of 0186-614484

à¢â‚¬¢Mailen kan naar [email protected]

Hans J.Diks, Internet journalist (lid NVJ)
Postbus 1641, 3260 BC Oud Beijerland,
06-51071621 of 0186-614484
www.haarconsument.nl
[email protected]

"Je hebt alleen recht op succes als je waarde toevoegt"
(Diksy)