Minister Klink is vooralsnog niet van plan
rollators en andere mobiliteitshulpmiddelen uit het basispakket te
halen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het
College voor zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde de minister eerder
eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen uit het basispakket te
schrappen. Dit zou een besparing van 10 miljoen euro opleveren.

Maar Klink ziet onvoldoende aanleiding om
de vergoeding van deze middelen te schrappen of te beperken. De
andere aanbevelingen van het CVZ (alle middelen tegen
erectiestoornissen uit het basispakket, beperkte vergoeding
benzodiazepinen) neemt minister Klink over. De wijzigingen gaan in
per 1 januari 2009. Tot die tijd kan het CVZ de inhoud van het
basispakket nader tegen het licht houden.

bron: VWS