ROOD, de jongerenorganisatie van de SP,
zal zondag 22 oktober in Amsterdam actie voeren tegen de
voorgenomen liberalisatie van de huren. Renske Leijten,
woordvoerder ROOD en kandidaat-Kamerlid: 'Het vrijgeven van de
huren leidt tot een huurexplosie op populaire locaties. Dit zorgt
voor tweedeling in steden: rijke en witte wijken worden rijker en
witter, arme en zwarte wijken worden armer en zwarter. Die
apartheid willen we niet.' De huurliberalisatie wordt maandag
behandeld in de Tweede Kamer.

Onder het motto 'Volgende halte:
Onbetaalbaar!' zal ROOD in Amsterdam tramreizigers welkom heten in
het nu nog redelijk betaalbare hart van de stad en hen informeren
over de gevolgen van de huurliberalisatie.

'Het vrijgeven van de huren leidt er toe
dat de kosten voor woningen in het centrum en in wijken als de Pijp
en Oud Zuid enorm zullen stijgen,' zegt Leijten. 'Ze worden
nóg

onbereikbaarder voor starters en anderen
met een bescheiden inkomen. Er ontstaat bovendien een nieuw soort
apartheid, met meer witte rijke wijken en zwarte arme wijken. Dit
huurbeleid frustreert daarom ook nog eens het
integratiebeleid.'

ROOD staat vanaf 14:30 uur met spandoeken
bij de tramhaltes op het Koningsplein en zal

daar folders uitdelen aan het publiek. Ook
bij de andere haltes zal ROOD flyers

verspreiden.

bron:Rood