Albert Heijn blijkt een illegaal aanneembeleid te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van ROOD (jongeren in de SP) naar leeftijdsdiscriminatie. Mensen boven de 19 jaar worden niet aangenomen en contracten worden niet verlengd als je boven de 18 jaar uitkomt.  

Onder het motto 'AH let wel erg op de kleintjes' en gewapend met bezems, kassa's, winkelwagentjes, vacatures en prullenbakken zullen de SP-jongeren van ROOD woensdag 18 mei bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold het aannamebeleid aan de kaak stellen. 
 
Woordvoerder Driek van Vugt: 'Ahold overtreedt de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Albert Heijn laat haar supermarktmanagers sollicitanten stelselmatig op leeftijd selecteren, zo is naar voren gekomen uit ons onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie.' Dit onderzoek heeft geleid tot het 'zwartboek leeftijdsdiscriminatie' dat door een aandeelhouder zal worden overhandigd aan de directie.  
 
Van Vugt: 'Het motto lijkt: hoe jonger, hoe goedkoper. In het zwartboek valt te lezen dat een personeelsmanager aangeeft dat het beleid 'van hogerhand' is en dat niemand van 19 jaar of ouder mag worden aangenomen. Contracten worden niet verlengd zodra iemand te oud is geworden.'  
 
'Omdat dit niet alleen asociaal beleid is maar ook nog eens strijdig met de wet, willen we Ahold-aandeelhouders en de directie wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dit doen wij buiten, maar ook binnen de aandeelhoudersvergadering. Ook zal ROOD de minister aanspreken op zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot handhaving van de wet.'  
 
bron:Rood