Een internationale groep van elf Rooms Katholieke theologen heeft alle Rooms Katholieken opgeroepen het Vaticaan te verzoeken paus Johannes Paulus II niet zalig te verklaren. Zij vinden dat er teveel negatieve aspecten aan het pontificaat van Karol Wojtyla kleven. Met name diens harde optreden tegen de bevrijdingstheologie kan volgens de kritische godgeleerden niet door de beugel.

Petitie
De theologen komen uit Italië, Spanje, Oostenrijk en Latijns Amerika. De petitie die zij hebben opgesteld, trok vandaag veel aandacht in de Italiaanse dagbladen. Onder de initiatiefnemers zijn de Spaanse jezuïet Josà© Maria Castillo en de Italiaans Giulio Giradi, die tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie als theologisch expert werkzaam was.

Conservatisme en schandalen
De elf schrijven dat het pontificaat van Johannes Paulus II weliswaar "positieve aspecten" vertoont, maar dat de negatieve aspecten "in evangelische vrijmoedigheid" aan de kaak moeten worden gesteld. Volgens de theologen heeft Wojtyla's conservatieve standpunt inzake contraceptie en vrouwen de Kerk veel kwaad berokkend. Ook achten zij hem verantwoordelijk voor de vele schandalen die de Kerk gedurende zijn ambtsperiode teisterden.

Bevrijdingstheologen
Volgens de critici is Johannes Paulus II ook verantwoordelijk geweest voor de "onderdrukking en vervreemding" van bevrijdingstheologen. Die werden door Wojtyla buiten spel gezet, omdat hij vond dat ze te marxistisch waren in hun strijd tegen de uitbuiting van de armen in Latijns-Amerika.

Zaligverklaringsproces
Het bisdom Rome heeft eind juni het zaligverklaringsproces van Johannes Paulus II geopend. De gelovigen werden opgeroepen om met persoonlijke getuigenissen over eventuele wonderen en andere bijzonderheden van de Poolse paus naar voren te komen. De opening van het proces kwam al snel na diens overlijden op 2 april. Tijdens zijn uitvaart op 8 april scandeerden de gelovigen op het Sint-Pietersplein: Santo subito (Heilig nu). Daarmee eisten zij de onmiddellijke heiligverklaring van Johannes Paulus II.

bron:RKK