(Persbericht) 29 april 2011

Het 25-jarig jubileum van Hennie Brons, voorzitter van de raad van bestuur van stichting Groenhuysen, kende gisteren verschillende verrassingen. Tot verrassing van de bestuursvoorzitter zelf, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast trakteerde hij het publiek op een verrassing door de nieuwe naam voor het hospice te onthullen.

Het nieuw te bouwen hospice aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal krijgt de bijzondere naam ´Roosdonck‘˜. Dat de nieuwe naam zorgvuldig is gekozen, blijkt uit de symboliek die hieraan ten grondslag ligt. ´Roos‘˜ verwijst natuurlijk naar Roosendaal. En een roos staat bovendien symbool voor vertrouwen en genegenheid. Allemaal aspecten die samenhangen met het hospice. De bloem ´roos‘˜ heeft daarnaast als betekenis liefde, vreugde, geluk, genegenheid, maar ook kwetsbaarheid. In het eerste geval is de (rode) roos bij uitstek bedoeld als teken van liefde. In het laatste geval staat een roos met een gebroken steel symbool voor een afgebroken leven, een overlijden.

Ook het woord ´donck‘˜ kent veel symboliek. Het verwijst naar een hogergelegen plek, een soort zandheuvel nabij een moeras. Hoewel het moeras een onveilige en onzekere plek is, biedt een donck een veilige haven. Net als een hospice biedt aan mensen met een ongeneeslijke ziekte. Het moeras is ook angstig, maar omdat men op een hoogte zit, zorgt de hoogte er juist voor dat de angst overwonnen wordt. Men heeft immers het overzicht. Het hospice streeft ernaar rust te brengen aan het eind van het leven van mensen. De ´c‘˜ in donck verwijst naar de geschiedenis. Zowel naar de geschiedenis van stichting Philip die iets terug brengt naar Roosendaal door haar gulle gift, als naar de geschiedenis die men als persoon achterlaat.

Steun hospice Roosdonck
De voorbereidingen voor het hospice zijn inmiddels in volle gang. Het ontwerp is gereed, personeel en vrijwilligers worden geworven en opgeleid, de nieuwe naam is bekend. Er blijft ook nog veel te wensen. Een warme, huiselijke sfeer, extra voorzieningen en een tuin voor rust en bezinning. Dit alles kost veel geld. Giften, groot of klein, zijn dan ook van harte welkom. Ook de giften tijdens het jubileum van Hennie Brons komen ten bate van het hospice. Tijdens de receptie stond de teller al op meer dan € 5000. U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer 65.37.49.570 ten name van Stichting Vrienden van Groenhuysen te Roosendaal, onder vermelding van ´donatie hospice‘˜.

Om cliënten en hun naasten privacy, rust, veiligheid, warmte en kwaliteit van leven te bieden is Groenhuysen ook op zoek naar vrijwilligers. Groenhuysen heeft de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) gevraagd gezamenlijk een bijdrage te leveren bij de werving, selectie en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Op donderdag 19 mei 2011 om 19.30 uur organiseert Groenhuysen in samenwerking met de VPTZ een informatieavond in de kapel van Wiekendael, Kalsdonksestraat 89 in Roosendaal. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Anja Vriens (regiocoà¶rdinator VPTZ) via [email protected] of 06 - 514 98 069.