Cliëntenorganisaties krijgen de komende twee jaar 10 miljoen euro extra voor de stimulering van cliëntparticipatie, als een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer tenminste met het voorstel van het kabinet akkoord gaan.

Dat zei staatssecretaris Ross tijdens een bijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht. VWS wil met het geld lokale cliëntenorganisaties en - platforms ondersteunen bij hun taak als belangenbehartiger. De helft van het geld is gereserveerd voor cliëntenorganisaties van de geestelijke gezondheidszorg. Door hun problematiek participeren psychiatrische patiënten en mensen met chronische psychische problemen tot nu toe minder in het gemeentelijk beleid dan bijvoorbeeld ouderen. Voor een goede uitvoering van de Wmo is het echter belangrijk dat de gemeenteraad ook de stem van GGZ-cliënten hoort. VWS overlegt met de GGZ-organisaties over de inzet van het geld.

Gemeenten zijn verplicht om hun burgers en cliëntenorganisaties te betrekken in hun plannen voor de Wmo. Het advies van belangenorganisaties over de Wmo-plannen wordt als bijlage van het vierjarenplan naar de gemeenteraad gestuurd. Hoe beter cliëntenorganisaties zich voorbereiden op hun taak, hoe meer inspraak ze hebben. Een goed toegeruste cliëntenorganisatie is bovendien beter in staat om het gevoerde beleid achteraf te beoordelen.

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met het voorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, worden gemeenten verantwoordelijk voor de activiteiten die het mensen mogelijk maken mee te doen in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om buurt- en wijkwerk, ondersteunen van mantelzorg en voorlichtingsloketten.
Externe linksInvoering Wmo Wmo-dossier VNG Wmo-dossier X-S2 Postbus 51 Zoek
HoofdmenuHome Dossiers Organisatie Vacatures Zoeken Contact Stel uw vraag Wegwijzer Abonneer English Wmo-AWBZ Wmo en AWBZ in vogelvlucht Wmo-beleid Invoering Wmo AWBZ Wonen en Zorg Nieuwsberichten Woordenlijst   

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular