Zorginstellingen gaan vanaf 2007 werken met tien àƒÆ’  twaalf 'zorgzwaartepakketten'. Daarmee kiest Ross voor een eenvoudige financiering van AWBZ-zorg in instellingen.
Dat schrijft staatssecretaris Ross donderdag aan de Tweede Kamer. Met de nieuwe bekostiging krijgen verblijfsinstellingen in 2007 geld voor de zorg die cliënten nodig hebben. Nu krijgt de instelling een vast bedrag per cliënt, ongeacht hoeveel zorg iemand nodig heeft.

Van 50 intramurale zorgarrangementen naar 10 zorgzwaartepakketten
Om de bekostiging eenvoudig te houden heeft Ross ervoor gekozen vijftig eerder ontwikkelde 'intramurale zorgarrangementen' te bundelen tot zo'n twaalf zorgzwaartepakketten. De pakketten bestaan uit een vastgesteld aantal uren zorg en een combinatie van de soorten zorg die iemand nodig heeft in de zorginstelling. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding.
In een zorgzwaartepakket staat niet vast hoeveel uur er per soort zorg besteed moet worden. In het begin van een opname in een zorginstelling kan iemand bijvoorbeeld meer verpleging nodig hebben en op een later moment meer begeleiding. Zorgverlener en cliënt kunnen dan gezamenlijk bepalen hoe ze het totaal aantal uren zorg zo goed mogelijk kunnen verdelen. Ross verwacht dat ze hiermee het aantal herindicaties kan beperken.

In 2006 krijgen verpleeghuizen krijgen 80 miljoen euro voor de zorgzwaartefinanciering. De gehandicaptenzorg krijgt 37 miljoen euro en langdurige geestelijke verzorging vijf miljoen.

Achtergrond van de zorgzwaartepakketten
De zorgzwaartepakketten voor de zorginstellingen passen in de nieuwe bekostiging van de hele AWBZ-zorg; de nieuwe manier van financieren stimuleert zorgkantoren om beter te onderhandelen over de inhoud, de kwaliteit en de prijs van de zorg. Zorgaanbieders kunnen zich met een indeling in functies (zoals ondersteuning, begeleiding of verzorging) beter richten naar de markt. Cliënten krijgen meer keuzevrijheid en 'zorg op maat'.

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular