De VNG wil de huishoudelijke verzorging in à©à©n keer overdragen naar de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Ross neigt ernaar om dit voorstel
serieus in overweging te nemen.Dat schrijft de staatssecretaris aan de
Tweede Kamer. De VNG acht een `knip' in de huishoudelijke verzorging
onuitvoerbaar en pleit ervoor om de huishoudelijke verzorging in een
keer over te dragen en wel per 1 juli 2006. De staatssecretaris is
echter gehouden aan de motie Vietsch. In die motie staat dat per 1
januari 2006 alleen de `enkelvoudige' huishoudelijke verzorging onder
de Wmo valt.

Met een `knip' in de huishoudelijke verzorging kan het voorkomen dat
iemand met een andere hulpverlener voor huishoudelijke verzorging wordt
geconfronteerd, zodra iemand behalve huishoudelijke hulp ook een tijdje
persoonlijke begeleiding nodig heeft. Ross vindt dit onwenselijk voor
de cliënt. De staatssecretaris neemt daarom het voorstel van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten serieus in overweging om de
huishoudelijke verzorging in à©à©n keer over te hevelen. Omdat ook de
motie Vietsch een zorgvuldige invoering voor de burger beoogt, hoopt
Ross op overeenstemming woensdag 20 april tijdens het Algemeen Overleg
in de Tweede Kamer.

Enkelvoudige huishoudelijke verzorging is
huishoudelijke verzorging voor mensen die geen andere AWBZ-hulp nodig
hebben. Mensen die naast de indicatie voor huishoudelijke verzorging
ook een indicatie hebben voor een andere AWBZ-functie - zoals
persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding -
krijgen hun voorzieningen (dus ook de huishoudelijke verzorging) in
2006 uit de AWBZ.

bron:VWS