Staatssecretaris Ross (VWS) wil dat in heel Nederland lokale jeugdsportfondsen worden ingesteld. Door deze fondsen kunnen kinderen uit kansarme gezinnen lid worden van een sportvereniging. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie van de sportclub en de sportuitrusting tot een maximum van 225 euro per kind per jaar. Ross gaat ervan uit dat jongeren in achterstandssituaties hierdoor meer gaan sporten.

Professionals in het onderwijs, de jeugdhulpverlening en welzijnsinstellingen kunnen het geld aanvragen. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen.In verschillende provincies en steden bestaan op dit moment al jeugdsportfondsen. Ross geeft de komende drie jaar ongeveer 850.000 euro aan de landelijke stichting Jeugdsportfonds. Deze stichting moet ervoor zorgen dat in heel Nederland zulke fondsen komen.

De staatsecretaris wil dat in 2009 op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland jeugdsportfondsen zijn die door eigen fondsenwerving kunnen blijven bestaan.

Bron: VWS