De Nederlandse topsport moet de komende jaren de mondiale top 10 bereiken. Dit is een van de ambities uit het sportprogramma Samen voor Sport (2006–2010), dat staatssecretaris Ross woensdag presenteerde. Ook wat de breedtesport aangaat zet de staatssecretaris hoog in: in 2010 moeten 800.000 meer mensen dan nu voldoen aan de norm gezond bewegen (een half uur bewegen per dag). “Nederland moet over enkele jaren een sportieve samenleving van betekenis zijn”, zei Ross in Maarssen bij de lancering van het sportprogramma. “Dat is geen utopie. Het ligt wel degelijk binnen onze mogelijkheden.”
Deelprogramma's
Voor het sportbeleid stelt staatssecretaris Ross de komende jaren 103 miljoen euro per jaar beschikbaar en dit jaar zelfs 120 miljoen. De acht deelprogramma’s uit het sportprogramma worden hiermee gefinancierd. Onder andere krijgen 75 topcoaches een salaris, komen er zogenaamde talentcoaches en is er aandacht voor ‘community’ sportactiviteiten, waardoor de omgeving mensen aanspoort om te gaan sporten. De kabinetsplannen op het gebied van sport en de bijbehorende investeringen staan beschreven in de nota 'Tijd voor sport' uit september 2005. De afgelopen maanden heeft het ministerie van VWS samen met partners in en rond de sport gewerkt aan de concrete uitwerking hiervan: het Sportprogramma 2006-2010. Bij de uitvoering van het sportprogramma Samen voor Sport werken vele partijen samen, waaronder sportbonden, gemeenten, onderzoeksinstituten en koepels.

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular