Dat stelt staatssecretaris Ross vandaag voor in haar brief aan de Tweede Kamer. Zodra de zorgkosten thuis duurder uitvallen dan in een instelling, moet een AWBZ-cliënt die thuis wil blijven wonen de meerkosten zelf betalen.

Ross wil dat iedere cliënt per 2007 een individueel omslagpunt krijgt dat afhankelijk is van zijn indicatiebesluit. Echter, `tot een bepaald bedrag mag zorg thuis geen probleem zijn', schrijft Ross. Het drempelbedrag moet ze nog vaststellen.
Verder hecht de staatssecretaris aan heldere regels voor uitzonderingen op de omslagpuntenregeling. Ze denkt daarbij aan de terminale zorg of 24-uurs beademing. Ross vraagt het College voor zorgverzekeringen binnenkort om een uitvoeringstoets te doen op de omslagpuntenregeling.

Uitstel van functiegerichte bekostiging betekent uitstel van omslagpuntenregeling
Het omslagpunt wordt berekend door de kosten van extramurale zorg voor een individuele cliënt te vergelijken met die van intramurale zorg (zonder de huisvestingskosten). Zodra de zorg binnen en buiten de instelling even duur zijn, is het omslagpunt bereikt. Op dit moment hanteren de intramurale en extramurale zorg nog andere rekeneenheden: de extramurale zorg rekent in AWBZ-functies en -klassen, de intramurale zorg gaat per 1 januari 2007 over op deze bekostigingssystematiek. Pas als de intramurale zorg ook in termen van zorgzwaarte wordt bekostigd (te beginnen via intramurale zorgarrangementen (IZA's)), kan het omslagpunt per persoon worden bepaald. Daarom kan de omslagpuntenregeling pas ingaan op het moment dat de kosten per IZA bekend zijn.

Ross wil dat de omslagpuntenregeling geldt voor zowel persoonsgebonden budgetten als voor zorg in natura. Tot 1 januari 2007 wil Ross de bestaande omslagregeling voor pgb's in stand houden. Zij treedt in overleg met ZN, zorgaanbieders en het CTG/ZAio om in 2006 de financiering van zorgzwaarte te realiseren via een eenvoudige regeling.

bron:ministerie VWS