Een nieuw kabinet moet de samenwerking in
het jeugdbeleid voortzetten. Dat adviseerde staatssecretaris Ross
(VWS) bij de afsluiting van Operatie Jong. Het is volgens haar
'tijd voor een minister voor Jeugd' Operatie Jong wordt niet
afgesloten omdat 'vanaf vandaag het jeugdbeleid optimaal
functioneert en daardoor alle jongeren die hulp krijgen die ze
nodig hebben'. 'Helaas is dat nog niet het geval', zei de
staatssecretaris.

Wel is er volgens Ross een 'zeer
belangrijk proces in werking gezet om dat doel zo goed mogelijk te
realiseren'. Dit proces heeft volgens haar al voor veel
verbeteringen gezorgd. Belangrijk is volgens Ross 'dat kinderen en
ouders zo snel mogelijk doeltreffende hulp en ondersteuning
krijgen, zodat ze zelf weer verder kunnen, zonder bemoeienissen van
anderen'.

Gemeenten

Om dit te bereiken moet de rijksoverheid
volgens Ross zoveel mogelijk overlaten aan gemeenten en uitvoerende
partijen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat professionals zo goed
mogelijk hun werk kunnen doen. Dit betekent volgens Ross dat alle
partijen samenwerken in de Zorg- en Adviesteams en de Centra voor
Jeugd en Gezin.

Ministeries

Ook ministeries moeten hun samenwerking
'met kracht' voortzetten, vindt Ross. 'Logischerwijs vloeit hier
ook uit voort dat het tijd is voor een minister voor Jeugd. En voor
een onderraad Jeugd.'

In zo'n onderraad moet volgens haar de
samenhang van het jeugdbeleid worden besproken, nog voordat
voorstellen in de ministerraad aan de orde komen.

De ministeries zullen voor alle betrokken
partijen een overzicht maken van de voornemens uit Operatie Jong
die zijn gerealiseerd. Volgens Ross zijn dat er 'zeer veel'.

Bron: VWS