JobRotary, een gezamenlijk project van de
Rotary-clubs in Nederland, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt.
De organisatie, die zich ten doel stelt om veertigplussers die
werkeloos zijn geraakt weer aan het werk te krijgen, heeft onlangs
de driehonderdste werkzoekende kandidaat weer aan een baan
geholpen.

JobRotary-voorzitter Wim Gerards is
verheugd dat zijn organisatie een wezenlijke bijdrage aan de
bestrijding van de werkloosheid in Nederland kan leveren.
'Rotarians zitten maatschappelijk gezien relatief hoog in de boom.
Het zijn veelal ondernemers,

leidinggevenden en professionals. Ze
hebben veel ervaring. Hebben vaak zelf ook personeel. Maar wat
belangrijker is: ze hebben een groot netwerk. Daar maken we gebruik
van.'

Inmiddels treden ruim vierhonderd
Rotary-leden op als mentor van werkzoekenden die ouder zijn dan
veertig jaar en vanwege hun leeftijd het moeilijker hebben om
maatschappelijk weer aansluiting te vinden. Ze komen voor
kostenloze begeleiding in aanmerking als ze meer dan zes maanden
werkeloos zijn geweest. Gerards: 'Eerst helpen we hen het ontslag
uit de vorige baan emotioneel te verwerken, vervolgens bekijken we
gezamenlijk de potentie van de werkzoekende en daarna gaan we onze
netwerken verkennen of daar een match te maken is. Verder helpen we
hen om het zelfvertrouwen te vergroten en met het verbeteren van
hun sollicitatievaardigheden. Inmiddels is dit dus in driehonderd
gevallen met succes gebeurd. Het is heerlijk werk om mensen zo uit
een sociaal isolement te halen en op deze manier een bijdrage te
leveren aan enerzijns het welzijn van het betreffende individu,
maar anderzijds ook aan de economie van ons land.'

JobRotary is er tot nu toe in geslaagd om
44% van de aangemelde kandidaten daadwerkelijk in een nieuwe
functie te plaatsen, een hoog percentage. Omdat het ook aantal
Rotary-clubs en het aantal mentoren dat zich bij het initiatief
aansluit groeit, kan JobRotary weer nieuwe gemotiveerde
werkzoekenden voor arbeidsbemiddeling aannemen. Zij kunnen zich
aanmelden via het inschrijfformulier op www.jobrotary.nl.

bron:Reint gaastra producties bv