Record aantal winnaars bij Postcode Kanjer in Rotterdam
RECORD AANTAL WINNAARS BIJ UITREIKING POSTCODE KANJER TE ROTTERDAM  
 
Op Nieuwjaarsdag hebben Henny Huisman, Martijn Krabbà© en Winston
Gerschtanowitz -namens de Nationale Postcode Loterij- de Postcode
Kanjer van 20,9 miljoen euro uitgereikt. Alle deelnemers aan de
Postcode Loterij met de winnende postcode 3068 GJ mochten 13,9 miljoen
euro met elkaar verdelen. In deze postcode spelen 26 gezinnen mee met
in totaal 47 loten. Ze hebben bedragen gewonnen tot ruim 1,2 miljoen
euro.  
 
De winnende wijk mocht 7 miljoen euro met elkaar verdelen. Er spelen
ruim 4000 gezinnen mee met de Postcode Loterij met de winnende wijkcode
3068, met een totaal van 7294 loten. Voor al deze winnaars komt dat
neer op een bedrag van minimaal 715 euro per lot, indien men vanaf het
begin van het jaar meespeelt.  
 
Nog nooit eerder in de geschiedenis van de Postcode Loterij vielen
zoveel mensen tegelijk in de prijzen bij de Postcode Kanjeruitreiking.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn alle winnaars gehuldigd.  
 
Vier miljonairs door Postcode Kanjer  
Vier Rotterdamse gezinnen met de winnende postcode 3068 GJ gaan met ruim 1 miljoen euro het nieuwe jaar in.   
Een greep uit de overige gewonnen bedragen: 2 gezinnen wonnen ruim
900.000 euro, 1 gezin won 723.000 euro, 2 gezinnen wonnen 635.000 euro,
2 gezinnen wonnen ruim 400.000 euro en 11 gezinnen wonnen meer dan
300.000 euro per gezin.  
 
De verdeling van het totaalbedrag van 13,9 miljoen euro wordt bepaald
door het aantal loten en het aantal gespaarde Kanjerpunten per lot.

Bron: NATIONALE POSTCODE LOTERIJ