Rotterdam Airport BV is de eerste ontvanger geworden van het Johan Stekelenburg Compliment. Het Compliment is een schouderklop voor een persoon of organisatie die zich onbaatzuchtig inzet voor mensen die niet makkelijk aan een baan komen. Met het Compliment wil initiatiefnemer Start Foundation tevens de nagedachtenis levendig houden aan medeoprichter Johan Stekelenburg. Het Compliment bestaat uit een speciaal kunstwerk en een cheque van 15.000 euro.

In totaal ontving Start Foundation 52 voordrachten uit heel het land. De voordachten waren onderling zeer verschillend: Een fietsenmaker die zich inzet om doelloos rondhangende jeugd terug naar school of naar werk te krijgen. Een groep werkzoekenden die een eigen stichting opgericht hebben en elkaar aan werk helpen. Een ervaren ondernemer die ondernemers in spé vanuit de uitkering aan een eigen bedrijf helpt.

Rotterdam Airport was de jury opgevallen door de projecten: MarokKans en Ban Sigui. Projecten waarmee geprobeerd wordt jonge Marokkanen en  jonge Antillianen zonder startkwalificaties op weg te helpen. De jury vond Rotterdam Airport uitstekend passen in het criterium 'onbaatzuchtig'. De luchthaven heeft immers een andere kerntaak dan het vervullen van arbeidsactivering voor een specifieke doelgroep. 'Een commerciële organisatie laat hier zien hoe commercieel ondernemerschap te combineren is met maatschappelijke doelstellingen,' staat onder andere te lezen in het juryrapport. Verder is de jury gecharmeerd van het feit dat de werkprojecten zich op meerdere doelgroepen richten en is ze zeer te spreken over de aanpak. Geen softe aanpak, maar eisen stellen, regels, etc., waarbij een groot beroep wordt gedaan op de eigen motivatie van deelnemers.

Rotterdam Airport ontvangt het Johan Stekelenburg Compliment 2006 uit handen van Heleen Stekelenburg- Hoekstra. De uitreiking zal plaatsvinden op 31 oktober a.s. van 16.00 uur tot 19.00 uur in de Lijm & Gelatine fabriek te Delft.

Rotterdam Airport BV zal op 13 oktober om 15.00 uur officieel op de hoogte gebracht worden van het besluit van de jury. Dit zal gebeuren tijdens de uitreiking van de diploma's Basisvaardigheden Luchthavenmedewerker aan de deelnemers van het Ban Sigui project.

Stichting Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder. Start Foundation ondersteunt en initieert vernieuwende experimenten en ondernemingen in Nederland die er voor zorgen dat mensen met minder kansen ook aan het werk komen.

bron:Start Foundation