De wet tot verruiming van maatregelen om probleemwijken aan te pakken wordt in Rotterdam de Rotterdamwet genoemd.De gemeente Rotterdam is blij dat het kabinet vandaag het wetsvoorstel Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (de zgn. Rotterdamwet) heeft vastgesteld.  Burgemeester Opstelten: Niet alleen Rotterdam durft, ook het kabinet heeft aangetoond te durven door oog te hebben voor onze problemen.  

De wet geeft de gemeente een aantal belangrijke instrumenten die nodig zijn om de balans in de stad te herstellen. Vooral de regelgeving over de bestrijding van malafide huiseigenaren en de differentiatie van onroerende zaakbelasting in de economische kansenzones bieden Rotterdam de nodige ruimte. 
 
Rotterdam is het kabinet erkentelijk voor de voortvarende manier waarop het wetsontwerp tot stand is gekomen en hoopt dat ook de Tweede Kamer dit wetsvoorstel met de spoed zal behandelen die de problematiek van Rotterdam rechtvaardigt. 
 
De Rotterdamwet is volgens de gemeente Rotterdam  een direct gevolg van de vaststelling van het Actieprogramma Rotterdam zet door in 2004. Vooruitlopend op de Rotterdamwet is al een groot aantal acties in gang gezet. Zo vindt op maandag 18 april a.s. de start plaats van de eerste economische kansenzone in Rotterdam. 

bron: gemeente Rotterdam