Rotterdam is in 2004 weer schoner en heler geworden. De verbetering is het grootst in deelgemeente Feijenoord en Delfshaven. In Feijenoord zijn minder zwerfvuil, papierkorven, onkruid, graffiti en hondenuitwerpselen aangetroffen. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek Resultaat op straat 2005.

Het College streeft naar een niveau van 3 in 2006 op een schaal van 1 tot 5 op de productnormering. In Rotterdam zijn ruim 2.400 meetpunten waar elk kwartaal metingen worden verricht op het gebied van schoon en heel. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal meetpunten dat lager scoort dan 3 is teruggelopen van 247 (3,3%) in 2003 naar 148 (1,6%) over 2004. Concreet betekent dit dat er minder zwerfvuil, papierkorven, onkruid, graffiti en hondenuitwerpselen op de meetpunten zijn aangetroffen. De verbetering is het grootst in deelgemeente Feijenoord. Hier is het aantal meetpunten dat lager scoort dan 3 teruggelopen van 31 over 2003 naar 6 over 2004.

Het 'heelcijfer' heeft zich in 2004 eveneens positief ontwikkeld. In 2003 waren er nog 202 (8,3%) meetpunten die lager scoorden dan niveau 3. Eind 2004 is dit aantal teruggebracht naar 88 (3,6%). Op deze meetpunten zijn onder meer verwaarloosde geveltuinen en boomspiegels aangepakt, is de bestrating gerepareerd, het straatmeubilair hersteld en zijn verstopte waterkolken verholpen. De grootste verandering is zichtbaar in de deelgemeente Delfshaven. Hier is aantal meetpunten dat lager scoort dan 3 afgenomen van 42 naar 19.

In 2004 heeft de gemeente het handhavingsbeleid (uitdelen van boetes) voor verkeerd aangeboden huisvuil over de hele stad uitgerold. Na een experiment in 2002 in de wijk Hillesluis is het een jaar later ingevoerd in alle onveilige wijken. In totaal zijn er in 2004 5.800 boetes uitgedeeld. Dit is een toename met 108% ten opzichte van 2003.

Wethouder Sociale Zaken, Wijken en Buitenruimte Lucas Bolsius is tevreden over de resultaten. Bolsius: "Resultaat op straat werpt zijn vruchten af. Vergeleken met vorig jaar is het gemiddeld niveau aanzienlijk verbeterd. Ook handhaving door Stadstoezicht levert een schoner straatbeeld op. Maar dit betekent niet dat we gaan stilzitten. De plekken die nog onvoldoende scoren, houden onze nodige aandacht. Die moeten echt beter gaan scoren. Het ziet ernaar uit dat het met deze manier van werken wel gaat lukken".

Resultaat op straat is een samenwerkingsverband tussen de diensten Roteb, Stadstoezicht en gemeentewerken. Elke dienst werkt vanuit haar eigen expertise aan schonere en helere wijken in Rotterdam. Het accent hierbij ligt op de onveilige wijken die slecht scoren op schoon en heel in de veiligheidsindex.

bron:Gemeente Rotterdam