De Rotterdamse corporaties Com wonen, Nieuwe Unie, PWS, Vestia, WBR en Woonbron gaan vanaf 1 juni aanstaande een samenwerkingsverband aan voor woningontruimingen. De gemeente Rotterdam heeft eind 2004 besloten dat de Roteb vanaf juni 2005 geen assistentie meer mag verlenen bij deze ontruimingen. Hierdoor was het noodzakelijk dat de corporaties een andere oplossing zochten. Door de  samenwerking wordt de logistieke verwerking van woningontruimingen in de toekomst uniform geregeld.  

Hiernaast levert de nieuwe ontruimprocedure een aanzienlijke tijdwinst op voor alle partijen. Het verschil met de vroegere procedure: er is nu slechts à©à©n door de corporaties ingehuurde partij die de woning leeghaalt à©n de inboedel afvoert. De corporaties trachten hiermee te voorkomen dat de inboedel bij een ontruiming onbeheerd op straat komt te staan. In het verleden schakelde de deurwaarder een verhuisploeg in. Zij plaatsten de inboedel op straat. Vervolgens stuurde de Roteb een kraakwagen of een verhuiswagen om de inboedel af te voeren.   
 
Bij het ontruimen van een woning staat zorgvuldigheid voorop. Er wordt eerst een inventarislijst gemaakt. Vervolgens gaat de aangetroffen inboedel op de foto. Na het leeghalen van de woning, voert het ontruimingsbedrijf de opslagwaardige spullen af in verzegelde boxen. Bij de opslaglocatie kan de eigenaar zijn spullen binnen dertien weken komen ophalen. De overige, niet-opslagwaardige inboedel gaat naar het milieupark.  
 
Pas nadat een gesloten huurovereenkomst door tussenkomst van de rechter is beëindigd, wordt de woning ontruimd. In 2004 zijn er van de 2716 aangezegde ontruimingen 1144 daadwerkelijk doorgegaan. Het totale aantal huisuitzettingen in 2004 is hiermee ongeveer gelijk aan het aantal uitzettingen dat in 2003 heeft plaatsgehad, namelijk zo'n 1200 uitzettingen. Huurachterstand, overlast en onrechtmatige bewoning zijn de meest voorkomende oorzaken waardoor een woning wordt ontruimd. 
 
bron:Vestia