Veiligheid is een beleving die per burger verschillend geïnterpreteerd wordt. Alleen in een situatie waar begrip en respect bestaan, maakt veiligheid deel uit van de beleving. 

In het kader van dit streven organiseert projectburo 'Het Jonge Noorden' van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam in opdracht van het platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijmond op zaterdag 21 mei het Rotterdams Straatvoetbal Toernooi. Op het Johan Ida plein in het Oude Noorden vindt vanaf 10.00 tot 16.00 uur de sportieve strijd plaats. Het toernooi wordt geopend met een openingswedstrijd waaraan prominente Rotterdammers zullen deelnemen. 

In 2004 is de 'Students Safety Award' van het platform Criminaliteitsbeheersing uitgereikt aan student Communicatie van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam; Ferry Hogeboom. In zijn visie moeten mogelijkheden gecreëerd worden om jongeren aan te zetten tot een actieve houding en actief gedrag. Door jongeren te motiveren krijgt hun aanwezigheid op straat een positieve uitstraling en uitwerking op henzelf en hun omgeving. Deze uitstraling draagt zeer sterk bij aan de veiligheidsbeleving van passanten en bewoners in een wijk of stadsdeel. Het concept project van Ferry schetst een groots straatvoetbal toernooi waarbij jongeren een sportieve strijd met elkaar aangaan. 
 
Het Platform Criminaliteitsbeheersing heeft projectburo 'Het Jonge Noorden' benaderd om de organisatie van het toernooi op zich te nemen. In samenwerking met verschillende instanties uit de wijken is uiteindelijk het toernooi van zaterdag 21 mei tot stand gekomen. Op het Johan Ida plein krijgen jongeren de hele dag de kans om met elkaar in teamverband deel te nemen aan dit toernooi. In teams van vijf personen wordt op basis van zaalvoetbalregels gesport. De sportieve strijd verbroedert de deelnemers en geeft hen een positieve positie in hun sociale omgeving. 
 
Hogeschool Inholland